Artist

Julien Ottavi

Julien Ottavi jest aktywistą medialnym, artystą-badaczem, kompozytorem, poetą i niszczycielem języka, eksperymentalnym filmowcem, a przy tym założycielem i członkiem Apo33, zaangażowanym w badania i pracę twórczą, łączącą sztukę audio-video, nowe technologie i performans ciała. Jego praktyka nie ogranicza się do sfery sztuki, ale obejmuje różne dziedziny, od rozwoju technologicznego po filozofię/badania teoretyczne, analizę biomimetyczną i eksperymenty. Od wielu lat zastanawia się nad relacjami między praktykami eksperymentalnymi a praktykami kolektywnymi w ramach tworzenia autonomicznych grup kolektywnych, kwestionując strategię „ideologii sztuki”.

www

Jenny Pickett & Julien Ottavi - live set
11/08/2023