Artist

DMKHV

DMKHV to projekt artysty wizualnego Szymona Szewczyka. Gęste organiczno-syntetyczne dźwiękowe faktury, transowe pulsowanie, zniekształcone sample i niewyraźne, cyfrowe zjawy z przyszłości.
Szymon Szewczyk współpracował z labelem Destitute, Festiwalem Ars Cameralis, Biurem Dźwięku Katowice oraz komponował muzykę do spektakli teatralnych.
Biuro Dźwięku Katowice – wielokanałowy system dźwiękowy - DMKHV
11/08/2023