Performance

Wykład – Historia i rekonstrukcja orkiestry intonarumori stworzonej przez Luigiego Russolo

12/08/2023 - 12:00
Luciano Chessa
Luciano Chessa jest kompozytorem, dyrygentem, artystą audiowizualnym i performerem oraz historykiem muzyki. Chessa wielokrotnie otrzymał zamówienia kompozytorskie od Performa Biennial,...