Performance

Dyskusja – Wyjście poza sztukę hałasu – dyskusja wokół książki „Walking From Scores”

13/08/2023 - 12:00

Uczestnicy: Daniel Brożek, Edka Jarząb, Paweł Szroniak

Canti Spazializzati
Canti Spazializzati Prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych...
Edka Jarząb
Edka Jarząb to mieszkająca w Sokołowsku  artystka dźwiękowa, praktykująca głębokie słuchanie jako punkt wyjścia dla dźwiękowego aktywizmu i poszukiwań w...