Performance

Ursula Sereghy – live set

12/08/2023 - 23:00

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Ursula Sereghy
Ursula Sereghy to artystka mieszkająca w Pradze, która mając za sobą doświadczenie w graniu jazzu i lata gry na saksofonie...