Artist

Lena Czerniawska

Rysowniczka i pisarka, improwizatorka i eksperymentatorka, animatorka kultury. Urodziła się w 1989 roku w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie nigdy później nie wróciła.  Prowadzi Eksperymentalną Audycję Literacką w Radio Kapitał, współtworzy Kolektyw Macondo we Wrocławiu, współpracuje z artystami związanymi ze sceną muzyki improwizowanej. Próbuje bardziej szukać niż znaleźć, bo “Kto znalazł, źle szukał” (Aglaja Veteranyi). www.lenaczerniawska.weebly.com

1:∞ - Rastros - instalacja dźwiękowa
12/08/2022
Instalacje dźwiękowe oraz wystawa prezentowane są przez cały czas trwania festiwalu. Mechaniczne struktury, motoryzacja, recykling rezonansowych elementów, teksy, szkice, nagrania...