Close

Sanatorium
of Sound
Festival
10

Sanatorium
of Sound
Festival
10

Sokołowsko
22-24 03.2024
22-24 03.2024
Sokołowsko

Czas. Rytm.

Oto dziesiąty rok istnienia festiwalu Sanatorium Dźwięku. Nadchodzącą edycję prezentujemy pod hasłem Czas. Rytm. 

 

Czas. Rytm. Czas. Rytm. 

Czas. Rytm Rytm Rytm. Czas. Rytm Rytm Rytm.

 

Przez wszystkie te lata staraliśmy się prezentować program bogaty w eksperymentalne działania artystyczne, które ponownie osnute będą wokół problematyki czasu. Tym razem skoncentrujemy się na tym, co porządkuje czas w muzyce – rytmie. Porządkuje, podporządkuje, a czasem również zaskakuje, dezorientuje.

Rytm postrzegamy też jako jedno z fundamentalnych pojęć, pozwalających opisywać współczesną kulturę. Samo słowo „rytm” pochodzi od greckiego rhythmos (ῥυθμός), który oznacza skoordynowany ruch, a zarazem ma związek z czasownikiem rhein (ῥέω) – „płynąć”, „poruszać się”. Etymologicznie odnosi się zatem do zorganizowanego, powtarzającego się ruchu. W teorii muzyki rytm dźwięków nadaje kompozycji sens i porządek. Ale odgrywa też kluczową rolę w budowaniu wspólnoty i przekazywaniu wartości kulturowych. Definiowany szerzej, wciąż jako siła porządkująca, wpływa zarówno na funkcjonowanie pojedynczych bytów, jak i na strukturę całych społeczeństw. Aktualnie rytm zdaje się być pojęciem poddawanym intensywnym eksploracjom i innowacjom, zwłaszcza w kontekście zmian socjokulturowych i dynamicznego rozwoju technologii, co widać chociażby na przykładzie algorytmów komputerowych, procesów przetwarzania i analizy danych czy uczenia maszynowego, które opierają się właśnie na rytmie cykli obliczeniowych.

Jednocześnie rytm pozostaje skutecznym narzędziem pozwalającym na nowo określić własną cielesność, a także nauczyć się uważnego obserwowania i przyjmowania zmian zachodzących w ponowoczesnym świecie. Henri Lefebvre pisał, że należy wsłuchać się w swoje ciało, aby móc rozpoznać różnego rodzaju rytmy nas otaczające. Podobnych praktyk uczyła Pauline Oliveros. To ciało służy za metronom.

Czas. Rytm Rytm Rytm Rytm. Czas Rytm Rytm Rytm Rytm.

Podczas wiosennej odsłony Festiwalu Sanatorium Dźwięku odkryjemy nowe, zaskakujące rytmy wypowiedzi muzycznej. Czasem będą one stanowcze i namacalne (Rafał Ryterski) lub mechaniczne (Mariam Gviniashvili), czasem ledwo wyczuwalne, podskórne (Giuseppe Ielasi) lub rozmarzone (Niilas). Innym razem improwizowane, jakby rozsypane (Krzysztof Cybulski) lub właśnie tą jakością hipnotyzujące (Judith Hamann). Sprawdzimy co stanie się z metrum, gdy zestawimy ze sobą dwa rytmy (Nora Klungresæter i Susanne Xin). Muzyka pulsować będzie w rytmie podyktowanym przez wizualność (Gerard Lebik plays Wacław Szpakowski, Sanatorium of Sound Ensemble plays „Treatise” by Cornelius Cardew: Hamann, Ielasi, Lebik). Nie zapomnimy też o ruchu ciała, przez które przepływa rytm (DJ sety: KAROLINDA, monster, Ziúr).

Czas.                                                                    Rytm.

Czytaj dalej

Program

PIĄTEK 22.03
koncert otwarcia | A/V koncert
Kino
19:00
koncert
Kino
20:00
koncert
Kino
21:00
live
Kino
22:00
DJ set
Kino Foyer
23:00
SOBOTA 23.03
Instalacje dźwiękowe tego dnia dostępne w godz. 10:00-18:00
Gerard Lebik plays Wacław Szpakowski (1883–1973) - "Rhythmic Lines Vol 2" | instalacja dźwiękowa | otwarcie wystawy
Sanatorium
10:00
"Acoustic Additive Synthesizer" | instalacja dźwiękowa | otwarcie wystawy
Sanatorium
10:00
Sanatorium
13:00
Sanatorium
15:00
słowo o festiwalu
Kino
18:45
koncert
Kino
19:00
koncert
Kino
20:00
DJ set
Kino Foyer
21:00
DJ set
Kino Foyer
22:30
NIEDZIELA 24.03
Instalacje dźwiękowe tego dnia dostępne w godz. 10:00-13:00 odwołane
Sanatorium of Sound Ensemble plays "Treatise" by Cornelius Cardew
Kino
13:00

Sanatorium of Sound to festiwal poświęcony muzyce eksperymentalnej oraz szeroko rozumianej sztuce dźwięku. Jego głównym celem jest przedstawienie możliwie najszerszego spektrum zjawisk związanych z rozwojem form muzycznych w XX i XXI wieku. Dotychczas festiwal pokazał realizacje około 250 artystów z całego świata, wiele z nich powstało specjalnie w kontekście miejsca podczas rezydencji artystycznych w Sokołowsku.

Festiwal Sanatorium of Sound to nie tylko koncerty, ale również szereg realizacji z pogranicza sztuki dźwięku i performance. To również warsztaty edukacyjne, panele dyskusyjne oraz projekty dedykowane specjalnie temu wydarzeniu, takie jak zamówienia kompozytorskie, rezydencje artystyczne oraz praktyki kuratorskie związane z ekologią dźwięku, architekturą, naturą i medycyną, tworzone przez muzyków, kompozytorów, twórców interdyscyplinarnych, ekspertów, teoretyków, naukowców oraz artystów dźwiękowych. Festiwal odbywa się w kilku miejscach w Sokołowsku, m.in. w Kinoteatrze Zdrowie, Sali Multimedialnej, Parku Zdrojowym oraz ruinach XIX-wiecznego sanatorium. Festiwal rokrocznie gromadzi około 1000 uczestników z całego świata, a odwiedza go wyjątkowa, wielopokoleniowa publiczność. Festiwal prowadzą Zuzanna Fogtt i Gerard Lebik.

Festiwal Sanatorium of Sound jest organizowany przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku. Głównym celem fundacji jest tworzenie i utrzymanie przestrzeni dla sztuki, edukacji i interdyscyplinarnych procesów twórczych. Od 2007 roku fundacja promuje działania z zakresu dziedzictwa międzynarodowego dedykowanego sztuce współczesnej i kulturze, ze szczególnym naciskiem na muzykę, dźwięk, sztukę wizualną, performance oraz film. In Situ organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, takie jak Sokolowsko Film Festival Hommage à Kieslowski, Contexts-International Festival of Ephemeral Arts, Sanatorium of Sound oraz od 2017 roku, zajmuje się archiwami Krzysztofa Kieślowskiego.

Festiwal Sanatorium of Sound jest realizowany od 2014 roku w Sokołowsku - malowniczej, górskiej wiosce na pograniczu Polsko-Czeskim. Sokołowsko to niezwykłe miejsce na mapie Polski, w którym niegdyś lekarz Dr. Hermann Brehmer utworzył pierwsze na świecie specjalistyczne uzdrowisko i sanatorium chorób płuc, będące prototypem dla słynnego szwajcarskiego Davos. Obecnie XIX-wieczny neogotycki budynek projektu słynnego żydowskiego architekta Edwina Opplera jest siedzibą "Laboratorium Kultury" tworzonego przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ.

Festiwal Sanatorium of Sound był wspierany oraz współpracował z instytucjami kultury w Polsce i za granicą, m.in. z EOG, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Adama Mickiewicza, Pro Helvetia, Kultur Des Bundes, Fundacją Polsko-Niemiecką, Fond Podium Kunsten, instytutami polskimi za granicą oraz niezależnymi organizacjami NGO, organizując m.in. Festiwal Sanatorium of Sound w Sokołowsku (2015-2023), Polską muzykę eksperymentalną w Skandynawii (2015-2016), Polską Awangardę Muzyczną XX wieku w Europie Zachodniej (2018-2019) oraz HILO - Polish - Norwegian Platform for New Music Development 2022-2024.

Każdego roku Sanatorium of Sound skupia się na innym temacie, dostosowując program bieżącej edycji do głównej idei festiwalu.

The sonic mystery is revealed through acts of subtraction, as the full orchestra moves in sync with the electronics, but with each shift comes a reduction of live elements, letting the audience figure out what's happening by taking parts of the sound away.
The Wire 09.2023 (Issue 476)
As tuberculosis patients used to soak up the fresh air here a century ago, no people now soak up the music. After all, now we are getting healed here in a different way.
The Quietus 08.2023
Po raz pierwszy w życiu miałem wrażenie, że uczestniczę w festiwalu, w którym nie istnieją już żadne granice między koncertem a instalacją, między improwizacją a kompozycją, między elektroniką a akustyką. A może te granice dopiero teraz przestały istnieć w mojej głowie?
Glissando 09.2016
Zasadniczym celem muzyki eksperymentalnej jest pogłębianie refleksji na temat słuchania, jak również próba ukazania licznych modalności tego procesu. Spośród gości Sanatorium Dźwięku chyba najbardziej konsekwentnie zajmuje się tym Peter Ablinger.
Magazyn Szum 09.2019
At one point, [Lucio Capece] played very soft and extremely beautiful tones on his slide saxophone, enhancing the ambient tones wonderfully. The setting was fine, the weather excellent and the sounds compelling.
olewnick.blogspot.com 08.2016
(...) mission to reposition Sokołowsko as one of Europe’s best-kept cultural secrets by putting together an unusual and curious festival focusing on sound art and noise.
Hyperallergic.com 09.2016
preloader
2023
Sanatorium of Sound 9
960x960_04
2022
Sanatorium of Sound Festival 8
logo 7. Sanatorium of Sound
2021
Sanatorium of Sound Festival 7
Musica Sanae
2019
Sanatorium of Sound Festival 6 – Music Sanae
SD 2018 pocztowka
2018
Sanatorium of Sound Festival 5
Palakt_B1_DRUK2 2017
2017
Sanatorium of Sound Festival 4
A3_program_en_DRUK
2016
Sanatorium of Sound Festival 2016
logo sanatorium stare
2015
Sanatorium of Sound 2015
Artyści
Artists​